Čas adventu je tu.........

 
 
Úvod > Violettemoda Blog > Čas adventu je tu.........
 

Čas adventu je tu.........

a historicky sa nesie vo farbách fialovej. Je to farba kráľovská, ktorá vyjadruje dôstojnosť.

Do Vianoc zostávajú len tri týždne, prípravy na najkrajšie sviatky v roku sa môžu začať. Symbolickým začiatkom tohto čarovného obdobia je prvá adventná nedeľa. Slávime ju keď na adventnom venci zapálime prvú sviečku. Čo znamená advent ?

Slovo advent pochádza z latinského „adventus" a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami je to symbolom víťazstva a večného života. Tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Sviečky a stuhy na venci by tak mali byť fialové s výnimkou tej tretej v poradí - tá je totiž zasvätená priateľstvu a je ružová. Sviečky sa zapaľujú proti smeru hodinových ručičiek. Časté sú aj vence s piatou - bielou sviečkou - uprostred. Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbolizuje Príchod.

Prvá sviečka sa zapaľuje sa prvú adventnú, „železnú“ nedeľu jej názov je  - Nádej.

Druhá sviečka  sa zapaľuje sa druhú adventnú, „bronzovú“ nedeľu jej názov je  - Mier.

Tretia sviečka sa zapaľuje sa tretiu adventnú, „striebornú“ nedeľu jej názov je  - Priateľstvo.

Štvrtá sviečka sa zapaľuje sa štvrtú adventnú, „zlatú“ nedeľu jej názov je - Láska.